Projectlanden > Nepal 

Het Nepalproject


Grotere kaart

PBI activiteiten in Nepal beëindigd, lokale organisatie neemt Nepal Monitor over

Na een periode van acht jaar zullen de activiteiten van Peace Brigades International (PBI) in Nepal worden gestaakt. Op 1 januari 2014 jl. is het PBI Kantoor in Kathmandu gesloten en binnen enkele maanden zal ook het door PBI opgezette Nepal Monitor project overgedragen worden aan een lokale organisatie.

Nepal Monitor

Nepal Monitor is een website gericht om lokale organisaties alert te maken op mensenrechtenschendingen en veiligheidsincidenten in hun directe omgeving , alsmede om een ieder in staat te stellen om informatie betreffende dergelijke schendingen en incidenten onder de aandacht te brengen van lokale, nationale en internationale organisaties (zie https://nepalmonitor.org/).

Einde aanwezigheid PBI in Nepal

Het besluit om PBI’s aanwezigheid in Nepal en haar activiteiten te beëindigen is op verschillende gronden genomen.
In de laatste jaren is het steeds moeilijker geworden voor PBI om in Nepal de traditionele instrumenten van beschermende begeleiding te gebruiken, waaronder vergaderingen met lokale autoriteiten. Daarnaast is het steeds moeilijker geworden voor PBI Nepal om een legale status in het land te behouden. Ook is PBI van mening dat andere nationale en internationale organisaties in Nepal voldoende in staat zijn om de door PBI geboden taken inzake veiligheidstrainingen en risicoanalyse, capaciteitsopbouw en hoogwaardige lobby en advocacy-werkzaamheden uit te voeren. Lees meer hierover in het officiële (Engelstalige) bericht van PBI Nepal.

Overdracht aan lokale organisatie

Vanuit de Nepalese gemeenschap van mensenrechtenverdedigers heeft PBI de positieve terugkoppeling gekregen dat Nepal Monitor aan de verwachtingen voldoet en in haar doelstelling slaagt om individuen en lokale organisaties beter in staat te stellen om adequaat op mensenrechtenschendingen en veiligheidsincidenten te reageren, alsmede om hun eigen veiligheidssituatie beter te kunnen analyseren. De intentie om Nepal Monitor over te dragen aan een lokale organisatie is in lijn met het beleid van PBI inzake capaciteitsopbouw op lokaal niveau en het bieden van ondersteuning bij het analyseren en beoordelen van veiligheidsrisico’s. De overdracht van Nepal Monitor zal medio juli 2014 afgerond worden en de verwachting is dat dit instrument op duurzame wijze verder wordt uitgebouwd ter ondersteuning van de Nepalese gemeenschap van mensenrechtenverdedigers.

Uw steun

Wij danken u hartelijk voor uw steun in de afgelopen jaren aan ons werk in Nepal. Wij vragen u om de mensenrechtensituatie in Nepal te blijven volgen en om het belangrijke werk van de Nepalese mensenrechtenverdedigers internationaal onder de aandacht te blijven houden. De mensenrechtensituatie in Nepal is nog steeds onzeker en 2013 heeft zelfs een achteruitgang laten zien vanwege de verharde opstelling jegens mensenrechtenverdedigers door autoriteiten, een verdere verzwakking van de voorgenomen instelling van een Waarheids- en Verzoeningscommissie, alsmede de onzekere politieke situatie in het land. Wij hopen dat u ook mede middels de Nepal Monitor de mensenrechtensituatie blijft volgen, zodoende helpt u ons om virtueel in Nepal aanwezig te blijven zijn en ondersteunt u ons om blijvend de mensenrechtensituatie in Nepal onder de aandacht te brengen.

Meer informatie

  • Website van het Nepal project
  • Bekijk de de door PBI gemaakte film "Carrying the ideal", over de situatie van vrouwelijke mensenrechtenverdedigsters in het zuiden van Nepal
  • Lees hier het officiële bericht van PBI Nepal (Engelstalig).

Neem ook eens een kijkje op de projectpagina's van Colombia, Guatemala, Mexico, Honduras of Kenia.

Volg ons op

Facebook   LinkedIn   Twitter

Agenda

HR-Café 9: Journalist in Midden-Amerika             2 dec. 2014

Meer evenementen.

Ambassadeur PBI

Nieuwsbrief

Lees de laatste nieuwsbrief en meld je aan voor de volgende nieuwsbrieven.

Anderen over ons

“I take this opportunity to voice my full support to the valuable and legitimate work of PBI in several regions of the world, which is a source of inspiration to all of us.”
Margaret Sekaggya, Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties voor de positie van mensenrechtenverdedigers (Congres in Madrid)

Help PBI om mensenrechtenverdedigers te beschermen en geef uw donatie

             

Oudegracht 36, 3511 AP, Utrecht | info@peacebrigades.nl | 06-164 98 221 

Skype: pbi.nl | bankrekeningnummer: NL46TRIO0390501034 | KVK registratienummer: 41024240


International Office, Development House, 56-64 Leonard Street, London EC2A 4LT, U.K. Tel: +44 20 7065 0775
To find your nearest PBI office visit the international contact page